Trygga fastighetsaffärer - nu och i framtiden

Aparto är ett familjeägt fastighetsbolag som verkar inom Mälardalen med omnejd. Genom långsiktig investering, kundanpassad fastighetsutveckling och strategisk fastighetsförvaltning skapar vi smarta affärer som ger riskjusterad avkastning och maximal nytta för alla parter.

Vi samarbetar med våra hyresgäster för att skapa mesta möjliga värde. Det kan innebära att vi erbjuder en avbetalningsplan för renoveringsinvesteringar, skräddarsydda hyreslösningar eller att vi bygger fastigheter helt anpassade efter våra hyresgästers önskemål.